บริการที่ปรึกษาระบบGMP

ถ้ากิจการของคุณมีความจำเป็นต้องทำระบบGMP 
ให้เราดูแลเรื่องระบบกำจัดแมลงและสัตว์ลบกวน

รายละเอียดการให้บริการโปรแกรม “จีเอ็มพี พลัส”

จีเอ็มพี พลัส” เป็นรูปแบบการให้บริการที่มีรูปแบบพิเศษเฉพาะตัวเพื่อก่อให้เกิดและคงไว้ซึ่งสภาวะที่ปลอดจากแมลงและสัตว์รบกวน โดยเน้นการเขียนบันทึกและรายงานเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดสภาวะดังกล่าว

รายงานดังกล่าวส่วนใหญ่จะครอบคลุมถึงสภาพของการระบาด หรือความเสียหายจากสัตว์รบกวนและคำแนะนำ เพื่อการปรับปรุงการดูแลรักษาอาคารสถานที่ , การจัดเก็บ-จัดวางสิ่งของ และระบบการป้องกันการเข้ามาภายในอาคารสถานที่ของสัตว์รบกวน พนักงานที่ทำบริการ “จีเอ็มพี พลัส” จะต้องเป็นพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งผ่านการฝึกอบรมให้มาทำบริการนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

รูปแบบให้บริการ   “จีเอ็มพี พลัส”จะอธิบายไว้ส่วนล่าง และการให้บริการพิเศษอื่นๆจะระบุอยู่ในสำเนาของรายละเอียดการให้บริการซึ่งจะอยู่ในแฟ้มนี้ด้วย

 บริการ “จีเอ็มพี พลัส” ตามความต้องการที่จะได้รับ ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างลูกค้ากับทาง  บริษัท ลองเรย์ สยาม จำกัด  ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้บรรลุสภาพที่ปลอดจากสัตว์รบกวนเราจะจัดการกับปัญหาการระบาดทันทีและอย่างทั่วถึง และร้องขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเราจากท่านเช่นกัน


..................................................................................................... 

*** สั่งซื้อจำนวนมากในราคาพิเศษ *** 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ***  

Tel : 062-770-9111, 081-421-8813, 02-374-7118-9

Line ID : @110ykrfa

e-mail : longraysiam@gmail.com

website : www.longraysiam.com

FB page: https://web.facebook.com/profile.php?id=100091347127191