เกี่ยวกับเรา

บริษัท ลองเรย์ สยาม จำกัด เป็นบริษัทที่จัดจำหน่อยเครื่องพ่นและเคมี
โดยผู้ชํานาญการในการกำจัดแมลงบิน มานานกว่า30ปี

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

บริษัท ลองเรย์ สยาม จำกัด 

ก่อตั้งโดนผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการใช่เครื่องพ่นต่างๆทุกประเภทมามากกว่า30ปี

รวมไปถึงการวางแผนการกำจัดยุงและแมลงบินอื่นๆ